NESODDEN FYSIOTERAPI


Fysioterapeut Gro Hege Ludvigsen
             

Jeg er fysioterapeut fra Høyskolen i Oslo med erfaring fra opptrening av eldre, psykiatri, lungesykdommer, ortopedi og nevrologi, spesielt Parkinson.


Jeg er fast ansatt i spesialist-helsetjenesten og har en liten privat praksis i tillegg.

Jeg er også cand.agric og har toxikologi (læren om gifter) fra UiO.
Tidligere har jeg jobbet i mange år med miljøforskning. Som fysioterapeut har jeg deltatt i et forskningsprosjekt om Parkinson. I tillegg er jeg Enhetsterapeut (en komplementær behandlingsform med fokus på Friskvern - utviklet av lege Ph.d. Audun Myskja) - og har en helhetlig tilnærming til sammenhengene mellom kropp og sinn.