NESODDEN FYSIOTERAPI


Fysioterapeut Gro Hege Ludvigsen
             

Har du:

  • Plager og smerter i muskel-og skjelett?
  • Behov for opptrening etter sykdom?
  • Kjevespenninger og hodepine?
  • Lungeproblemer?
  • Mage-tarmproblemer?
  • Lymfødem?
  • Generelt høyt spenningsnivå?
Eller trenger du bare en fysioterapeut som også kan komme hjem til deg?